Tiến độ xây dựng Eco Xuân Skyresidences Block A tháng 5.2020

Căn hộ Eco Xuân Lái Thiêu Bình Dương đã hoàn thành bàn giao 100% cho cư dân block B. Về tiến độ dự án eco xuân Block A, hiện tại đơn vị thi công đang thi công phần hoàn thiện, dự án đã cất...

Tiến Độ Thi Công Chung Cư Eco Xuân Tháng 12.2019

Căn hộ Eco Xuân Lái Thiêu Bình Dương đã tiến hành bàn giao nhà block B cho cư dân vào ở. Về tiến độ dự án eco xuân block A, hiện tại đơn vị thi công dự án, Công ty xây dựng FBV đang thi...

Tiến Độ Thi Công Chung Cư Eco Xuân Tháng 4.2019

Căn hộ Eco Xuân Lái Thiêu Bình Dương đã hoàn thành việc bán hết sản phẩm block B. Về tiến độ dự án eco xuân, hiện tại đơn vị thi công đang gấp rút phần hoàn thiện bên trong từng căn hộ (ốp...

Tiến Độ Thi Công Dự Án EcoXuan Tháng 11.2018

Căn hộ Eco Xuân Lái Thiêu Bình Dương đã đi đến chặng cuối cùng của việc bán sản phẩm block B. Về tiến độ dự án eco xuân, hiện tại đơn vị thi công đang gấp rút phần hoàn thiện dự án (ốp...